Luz Pozo Garza no Pazo de Tor


A gran poetisa e proxima galardoada co premio Ramón Piñeiro Facer Pais , Luz Pozo Garza, visitou o Pazo de Tor a semana pasada.

Se sempre é un pracer recibir a todos os visitante, recibir a unha personalidade tan próxima á historia do museo é ademas un orgullo. ¿Porque dicimos isto? Pois por que o seu apelido materno, Garza, é orixinario de Tor xa que o pazo tivo por primeiros moradores aos Garza de Castillón.


Nos gustaria felicitar a Luz Pozo Garza pola concesión do Ramón Piñeiro Facer Pais do que se converteu na primeira muller galordanada.