Aniversario Rosalía de Castro


Con motivo do aniversario de Rosalía de Castro, o 24 de Febreiro, Fundación Rosalía de Castro e a Rede Museística de Lugo, presentarán unha proxección sobre a experiencia pedagóxica “Follas Novas, Novas Follas” gañadora do último certame da Fundación Rosalía de Castro e repartirán material didáctico da proposta aos grupos escolares que durante o día se acheguen aos Museos da Rede (San Paio, Museo do Mar e Pazo de Tor) e ao Museo da Fundación Rosalía de Castro en Padrón.

Resumen general de los trabajos realizados para las caballerizas del

Check out this SlideShare Presentation:

Memoria en web da Rede Museística


Seguindo unha política de máxima transparencia na xestión, este ano dende a Xerencia da Rede Museística, dependente da Area de Cultura da Deputación Provincial de Lugo, presentamos a memoria 2010 dos Museo Provincial do Mar de San Cibrao, Pazo de Tor e Museo Fortaleza San Paio de Narla  en dous formatos, físico e dixital. Desta maneira todo aquel que o desexe pode consultala dende un ordenador. Pensamos que os usuarios deben saber como se xestionan os cartos investidos na Rede xa que son cartos que saen dos seus petos. Tamen e importante resaltar que a creación desta web esta feita con ferramentas gratuitas e que estan o alcance de todos.

A racionalización do gasto e a cooperación de todo o persoal deu como froito que cunha porcentaxe  destinado a actividades culturais, en principio, tan pequeno(menos de 6000 euros anuais en actividades culturais para cada un dos museos de San Paio, Pazo de Tor e Museo do Mar) teñamos:

Un correcto funcionamento e cumplimento estricto das funcións propias como museos.

 A máxima calidade no servizo ofrecido aos nosos usuarios co minimo gasto.


A web estructurase en 9 seccións, algunha con subseccións, que son as seguintes:

1.- Inicio: Páxina principal. É a presentación da web. Hai tres seccións destacadas e un apartado para publicala no Facebook.

2.- Sobre Nós: Nesta seccíon explicase que é a Rede e como traballa.

3.- Programas: Dende aquí podese acceder ós diferentes programas da Rede. Tales como:

-Arquitectónico: Melloras nas instalacións.
-Coleccións: Novo material incorporado ós fondos dos museos.
-Acción cultural: Concertos, teatro, conferencias, cine, exposicións, presentacións...
-Didáctica: Obradoiros realizados este ano.
-Económico: Orzamentos e video explicativo dos orzamentos.
-Institucional: Así funciona a Rede.
-Persoal: Listado de persoal que traballa en tres dos museos da  Rede.(San Paio de Narla, Museo Pazo de Tor, Museo do Mar)
-Conservación: Actuacións levadas a cabo nas pezas das nosas coleccións.

4.- Mediateca: Un repaso a nosa actividade audiovisual neste ano.

5.- Estatísticas: Un repaso ás estatísticas dos tres museos da Rede.

6.-Descargas: Unha sección con material para descargar referente a todo o que fixemos este ano.

7.- Destacado: Un breve resumo das cousas máis destacadas na Rede neste ano 2010.

8.- Memorias dos museos: Memorias individuais por museo que se poden consultar online.

9.- Contacto: Para todos aqueles que se queiran poñer en contacto con nós