CARTA GEOMÉTRICA DE GALICIA. Dr. D. DOMINGO FONTÁN. INFORME MEMORIA DA INTERVENCIÓN DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN.

CARTA GEOMÉTRICA DE GALICIA.
Dr. D. DOMINGO FONTÁN.
INFORME MEMORIA DA INTERVENCIÓN DE
CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN. CARTA GEOMÉTRICA DE GALICIA.
Dr. D. DOMINGO FONTÁN.
INFORME MEMORIA DA INTERVENCIÓN DE
CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN. 
FICHA TÉCNICA:

     Obxeto: Mapa composto por 12 gravados, montados e encolados nunha tea.
     Título: “Carta Geométrica de Galicia dividida en sus Provincias.”
     Autor: Dr. D. Domingo Fontán.
     Gravador: L. Bouffard.
     Datación: 1845.     Medidas: 235 X 245 cm.  12 folios de 61 X 81 cm.
     Situación: Pazo de Tor, Monforte de Lemos.         
     Informe e orzamento:  RST.CB.

              INTRODUCCIÓN

Presèntanse nesta memoria as operaciòns levadas a cabo nas tarefas de conservación-restauración a que foi sometida a “Carta geométrica de Galicia dividida en sus provincias” do Dr. D. Domingo Fontán.
O estado de conservación deste mapa era bastante precario. Os principais danos e problemas que presentaba eran:

-  Gran cantidade de po e sucidade superficial.
-  O papel estaba moi debilitado cunha gran perda das propiedades mecánicas.
-  Restos de colonias de fungos de coloración azulada cubrindo toda a superficie.
-  Moitas e intensas dobreces, enrrugas, deformacións estructurais, rotos, desgarros e    
   abrasións.
-  Importantes lagoas con pérdida de soporte. As principais, por causa dun 
   incendio, na parte inferior esquerda.
-  Grandes zonas desencoladas e separadas da tea de soporte.


INFORME DA ACTUACIÓN.

As labores de conservación-restauración levadas a cabo no mapa foron as que siguen:

-  Limpeza mecánica superficial da peza.
-  Desencolado e separación da tea de soporte e dos 12 folios que forman o
   mapa.
-  Lavado e desacidificación dos documentos engadindo unha reserva alcalina
   que os protexa no futuro.
-  Tratamento para consolidar e devolver ó papel, na medida do posible, as
   propiedades mecánicas perdidas.
-  Tratamento funxicida curativo- preventivo.
-  Reforzo das abrasións e sutura dos cortes e desgarros.
-  Reintegración matérica do soporte mediante inxertos de papel xaponés.
-  Planchado, alisado e estabilización dos papeis.
-  Reintegración cromática dos inxertos realizados.
-  Remontaxe dos papeis sobre novo soporte de tela e posteriormente encolado de  
   esta tea nun soporte rixido con bastidor.
     -  Capa final de protección
        

                                            MAREMAGNUM DE CULTURA-PROXECTO DE PRÁCTICAS DE CRISTINA BARREIRO