OS NENOS DO PAZO DE TOR CREARAN UN MUSEO ESCOLA VIRTUAL

                                                                           
  MEMORIA DOS SOPORTES   
A Memoria é o tema comun que este ano escollemos na Rede Museistica de Lugo, guiadapolo ICOM,  para realizar os nosos, xa tradicionais, Obradoiros de Nadal. Un tema moi axeitado para unha institución que ten coma un dos seus fins preservar precisamente iso, a Memoria. Tamen teñen esta mision os Arquivos e as bibliotecas, que gardan dentro das suas paredes a memoria do noso patrimonio bibliográfico e documental. A memoria conservase nestas institucións sobre diferentes soportes actualmente, libros documentos, cds, dvds, microfilms... Pero non sempre estes foron os soportes polos cales os nosos antergos conservaron a sua historia e o seu coñecemento. A escritura, e os diferentes soportes dos que dispuxo, foron unha peza clave na conservación da memoria colectiva. 

Neste obradoiro habera unha parte practica e unha teorica na que veremos de maneira sinxela unha breve historia de todos eses soportes dos que se serviu a humanidade para deixar constancia da su memoria. Comezaremos na pedra e remataremos na web, recorrendo a Memoria dests soportes que tan importantes foron durante seculos. Na parte practica realizaremos unha sinxela axina web colectiva que sera a nosa pequena aportación a preservar a Memoria.

O Museo do Mar de San Cibrao non sempre foi o que hoxe coñecemos. Non fai tanto o edificio albergaba unha escola e foi o propio Mestre de esta, Francisco Rivera Casas o que xunto cos seus alumnos foi creando o Museo que hoxe vemos. O principio as pezas que ian traendo os rapaces servian como medio complementario para as ensinanzas do mestre, ata que a colección foi crecendo servindo de base para a creación do museo que hoxe podemos disfrutar. Do que foi a escola ainda quedan no museo varias mostras ademais do edificio, como poden ser un dos pupotres orixinais e que serviron de primeiras vitrinas.


Na parte practica do obradoiro prentedemos crear unha paxina web que recolla a memoria de ese edificio cando era escola. Dende que foi construido coma escola Indiana porla familia Montenegro ata que se transformou nun Museo. Será un traballo colectivo realizado por todos os participantes nos obradoiros dos diferentes museos. Comezarán o traballo no Museo do Mar, seguiran no de San Paio e reamatarano no Pazo de Tor. O proxecto comprende a creación dun Museo Escola Virtual que perpetue a Memoria da vella escola para que non se perda e poida ser desfrutado por todos os que non a coñeceron ou por aqueles que queiran recordala