NORMAS VISITA O PAZO DE TOR

NORMAS XERAIS PARA AS VISITAS AO PAZO DE TOR: Por cuestións puramente de estratexicas vencelladas ó montaxe do museo precisouse no seu día poñer estas normas.

 

 

ACCESOO Pazo de Tor    se podará visitar en grupo e acompañado en todo momento da correspondente guía.

Os visitantes concentraranse á entrada do pazo con antelación ao horario de visitas.

O grupo de visitantes non excederá de quince persoas, sen límite mínimo.

Os grupos escolares deberán concertar previamente a visita.

Establécense catro quendas de visitas por día (de martes a domingo) de acordo co seguinte horario

MAÑÁS:

1ª quenda: Ás 11,00 horas
2ª quenda: Ás 12,30 horas


TARDES:

1ª quenda: Ás 16,30 horas
2ª quenda: Ás 18,00 horas


PROHÍBESE:

-          Entrar nas dependencias do pazo portando bolsas, paquetes ou outros vultos.
-          Entrar nas dependencias do pazo portando paraugas ou outros obxectos que, a xuízo da guía, supoñan algún perigo para as obras expostas.
-          Entrar con calquera tipo de animais.
-          Facer ruídos, alborotar, correr polas salas, patinar ou calquera outra acción que poña en perigo as obras expostas, as instalacións ou moleste os demais visitantes.
-          Tocar os obxectos expostos.
-          Facer reportaxes (fotografía e vídeo) de vodas ou calquera outro tipo de celebracións.
-          Fumar na totalidade do pazo.
-          Comer, beber ou acceder con alimentos dentro do pazo.
-          Tirar lixo.


PROHIBESE, AGÁS CON AUTORIZACIÓN EXPRESA:

-          Facer fotos ou filmacións no interior do pazo.
-          Realizar apuntamentos ou debuxos das obras expostas e das instalacións.

NOTA

A interpretación e aplicación destas normas corresponde ao persoal do Paso.