Obradoiro Nos zapatos da muller Orquestra. Accións, reflexións e rol da muller nos camiños da historia

22 de marzo de 2012

Obradoiro impartido por Adriana Pazos Ottón


Tradicionalmente, a sociedade tendeu a illar e a segregar ás mulleres con discapacidade, e a pesar dos logros e avances obtidos nos últimos anos, este tipo de discriminación (sutil ás veces) segue representando un problema grave e alarmante. Pero, ao contrario do que ocorre con outro tipo de grupos vulnerables ou que sofren discriminación, as mulleres con discapacidade carecen generalizadamente de recursos ou dispositivos legais eficaces para eliminar e corrixir devanditas condutas discriminatorias.


Nós enfrontámonos continuamente a devanditas circunstancias, que se evidencian en cotas maiores de desemprego, salarios inferiores, menor acceso aos servizos de saúde, maiores carencias educativas, escaso ou nulo acceso aos programas e servizos dirixidos a mulleres en xeral, maior risco de padecer situacións de violencia e todo tipo de abusos, etc., realidade que se agrava pola existencia de normas e políticas que  fomentan a dependencia e pola dificultade de introducir modificacións nos hábitos preexistentes. De igual modo, as mulleres con discapacidade soportan aínda con máis crueza que os homes con discapacidade a persistencia de prexuízos, estereotipos e ideas recibidas, xeneralizados en todos os ámbitos, que distorsionan a imaxe social e a percepción normalizada deste grupo humano.


MULLER, ACCIÓN SOCIAL E DIVERSIDADE FUNCIONAL.

Módulo I

 Reflexións sobre o recoñecemento social da figura da muller e a situación en 

que se atopan as mulleres con diversidade funcional.

Modulo II

 Obradoiro en Acción: Partindo dos múltiples roles que desempeña unha muller 

ao longo do día, identificaremos aqueles comúns a todas máis aló da súa 

diversidade funcional e plasmaremos o conxunto das reflexións nun exercicio 

de sensibilidade artística.No hay comentarios:

Publicar un comentario